Skip to content

Ce este decarbonizarea?

Decarbonizarea este reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin utilizarea unor surse de energie cu emisii reduse de carbon, obținând o producție mai mică de gaze cu efect de seră în atmosferă.

Ce înseamnă decarbonizarea?

„Decarbonizarea” tinde să se refere la procesul de reducere a „intensității carbonului”, la scăderea cantității de emisii de gaze cu efect de seră produse prin arderea combustibililor fosili. În general, aceasta implică scăderea producției de CO2 pe unitatea de electricitate generată. Reducerea cantității de dioxid de carbon care apare ca urmare a transportului și a generarii de energie este esențială pentru a îndeplini standardele globale de temperatură stabilite de Acordul de la Paris și de guvernul Regatului Unit.

Ce este decarbonizarea

Cum funcționează decarbonizarea?

Decarbonizarea implică creșterea proeminenței producerii de energie cu conținut redus de carbon și o reducere corespunzătoare a utilizării combustibililor fosili. Aceasta implică, în special, utilizarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană, energia solară și biomasa. Utilizarea energiei carbonice poate fi redusă și prin utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice, alături de tehnologiile „mai curate”. Scăderea intensității carbonului în sectoarele de energie și transport va permite îndeplinirea mai curând și în conformitate cu standardele guvernamentale a obiectivelor nete de emisii zero.

Când are loc decarbonizarea?

Eforturile depuse pentru decarbonizare au fost efectuate de diferite țări, peste 150 de guverne depunând planuri de reducere a emisiilor de carbon până în 2030. Modificările făcute includ angajamentul de la Paris de a interzice vehiculele diesel din 2040 și schemele TfL de introducere a hibridului electric și  Autobuzelor electrice. Sursele de energie regenerabilă sunt de asemenea implementate pe scară mai largă, iar acum produc o treime din toată capacitatea de energie la nivel mondial. Emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la centralele cu combustibil fosil pot fi limitate prin instalarea tehnologiei de captare și stocare a carbonului (CCS), cu aproximativ 20 de instalații CCS pe scară largă care funcționează în prezent la nivel mondial și mai multe în construcție.

De ce este importantă decarbonizarea?

În urma prioritizării decarbonizării prezentate în Acordul de la Paris, guvernul Regatului Unit s-a angajat să realizeze emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Comisia pentru schimbările climatice a recomandat ca realizarea acestui zero net să fie nu numai fezabilă, ci și necesara și rentabil. Decarbonizarea rapidă devine din ce în ce mai necesară pe măsură ce sectorul transporturilor se indreapta catre varianta electrică, crescând cererea de energie electrică. Prin urmare, o mai mare eficiență energetică devine o prioritate pentru îndeplinirea obiectivelor de emisie și îmbunătățirea calității aerului și a temperaturii globale.

Cum decarbonizăm?

Sursele de energie mai eficiente din punct de vedere al energiei sunt unele dintre cele mai proeminente moduri de decarbonizare. Sistemul global de transport se bazează în principal pe combustibili pe bază de carbon, cum ar fi motorina și petrolul, însă vehiculele electrice care devin mai utilizate pe scară largă ar contribui masiv la reducerea emisiilor de carbon.
TWI este implicată în această schimbare, oferind producătorilor sprijin în alăturarea materialelor provocatoare împreună, în lucrarea la îmbunătățirea proceselor pentru optimizarea proiectării și contribuind la reducerea costurilor pentru a face față provocărilor sudării și alăturarii pentru electrificare.
Comitetul independent pentru schimbările climatice (CCC) din Marea Britanie a arătat că sectorul energetic ar putea realiza emisii de 3 milioane tone echivalent CO2 în 2050, comparativ cu 98,3 milioane tone în 2018. Cu astfel de modificări, este posibil ca Regatul Unit să poată devin "carbon neutral" prin procesul de decarbonizare.

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati prin e-mail:

contact@twi-romania.com