Skip to content

หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบการเชื่อม CSWIP ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ใครควรเข้าร่วม?

หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อม CSWIP เหมาะสำหรับวิศวกรตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ขอแนะนำให้ผู้ที่มีประสบการณ์การเชื่อมน้อยหรือไม่มีเลยเข้าร่วมหลักสูตรข

องผู้ตรวจสอบการเชื่อมด้วยสายตา ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนี้

 

ฉันสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมแบบเห็นหน้าได้ที่ไหน?

 หลักสูตร CSWIP Welding Inspector เปิดสอนในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตรในประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

วันที่กำหนด

ดาวน์โหลดปฏิทินหลักสูตรและรายการราคาปี 2023      ดาวน์โหลด


ข้อกำหนดในการเข้าคืออะไร?

ประกาศ: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป การเป็นสมาชิกของ The Welding Institute จะเป็นภาคบังคับสำหรับผู้สมัคร CSWIP 3.1 ทุกคนในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการลงทะเบียนในหลักสูตร CSWIP 3.1

เปิดใช้งานการเป็นสมาชิกของคุณ ที่นี่

 

มีข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนบางประการที่ควรพิจารณาก่อนเข้าเรียนหลักสูตร

  • ผู้ตรวจสอบการเชื่อมอย่างน้อย 3 ปีของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2.2 ของระเบียบ CSWIP WI-6-92 ได้รับการยืนยันรับรองจากผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • ถือใบรับรอง CSWIP Visual Welding Inspector Certification อย่างน้อย 2 ปีโดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานในพื้นที่ที่ระบุไว้ใน 1.2.1 และ 1.2.2 ของเอกสาร CSWIP WI-6-92 หรือ
  • โฟร์แมนเชื่อม หรือ หัวหน้า/ผู้สอน อย่างน้อย 1 ปี

ผู้สมัครยังต้องปฏิบัติตามข้อ 1.3.4 ของเอกสาร WI-6-92 ที่ www.cswip.com ประสบการณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันจากนายจ้าง/บริษัทก่อนหน้า/ปัจจุบันของคุณ 

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเต็มได้ที่นี่

 ติดต่อเราเพื่อจอง

 

ตัวเลือกการฝึกอบรมทางเลือกของฉันมีอะไรบ้าง?

หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนแบบเห็นหน้ากัน คุณสามารถเลือกการฝึกอบรม eLearning ที่มีอยู่ใน TWI Virtual Academy e-Learning ช่วยให้คุณ:

  • ความยืดหยุ่นของเวลาและสถานที่
  • ขยายระยะเวลาการฝึกเพิ่ม
  • ประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องหยุดงาน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนื่องจากช่วยลดการเดินทางของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร eLearning ของ CSWIP 3.1 Welding Inspector ที่นี่

หาก eLearning ไม่ใช่ตัวเลือกที่คุณต้องการ แต่คุณยังคงต้องการใช้ประโยชน์จากโหมดการศึกษาทางไกล คุณสามารถพิจารณาชั้นเรียนออนไลน์แบบสดผ่านเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ Zoom

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSWIP 3.1  Online Live class ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่

James Boland01

Having worked for years as a maintenance fitter in manufacturing chemical plants in Sydney, James took the CSWIP Welding Inspector training as it was the most suitable option matching the career direction that he wished to pursue. This course also complemented the experience and qualifications that he had.

Read More: James Boland Taking Training to Get to the Top of His Career 

Aufa Zakaria discusses the benefits of the CSWIP Welding Inspection course

For more infomation please email:


inquiry@twi-thailand.com

GTM-PSN49WB
GTM-PZFKBMB