Skip to content

โครงการเสริมสร้างทักษะแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEASEP)

หัวข้อ: โครงการเสริมสร้างทักษะแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEASEP)

เมื่อ: วันพุธที่ 19 มกราคม 2566 15.00-16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ

 

ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมในโครงการฝึกอาชีพระดับนานาชาติที่ริเริ่มโดย TWI และ Lloyd's Register Foundation (LRF) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลระดับแนวหน้าของโลกที่อุทิศตนเพื่อความปลอดภัยของผู้คนและทรัพย์สิน TWI และ LRF ได้ช่วยปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทำงานในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก และประเทศไทยได้รับโอกาสในระยะที่สองของโครงการนี้

เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการพัฒนาโครงการระดับโลกที่จัดการกับปัญหาการขาดแคลนทักษะในประเทศ และลดการเสียชีวิตจากการทำงานโดยให้การศึกษาและทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ถูกมองข้ามทั่วโลก

การฝึกอบรมในสาขาต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบและหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล จะช่วยให้อาคาร สะพาน ภาชนะรับแรงดัน ท่อ ฯลฯ สามารถสร้างและใช้งานอย่างปลอดภัยมากขึ้นตลอดอายุการใช้งาน หลักสูตรการฝึกอบรมนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหางานทำโดยผ่านการยกระดับทักษะ หรือต้องการส่งเสริมอาชีพในสายงานปัจจุบัน ผู้สมัครหญิงควรสมัครเป็นอย่างยิ่ง

 

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- TWI และ Lloyd’s Register Foundation

- โครงการ SEASEP คืออะไร

- ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

- หลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการนี้

 

ผู้บรรยาย:

คุณสท้านภพ อ่ำพรรณ (ผู้จัดการ TWI ประจำประเทศไทย)

คุณดิตม่า ก๊อก (ผู้จัดการ TWI ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

 

 

GTM-PSN49WB
GTM-PZFKBMB